Kosova'nın Avrupa Konseyi'ne üyeliği neden ertelenecek ve Priştine neden karşı çıkıyor?

Bu haberin orijinal dili İngilizce idi.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi bu ay ortasında yapacağı toplantıda Kosova'nın katılımını gündemine almadı.

REKLAM

Kosova'nın Avrupa Konseyi'ne (AK) kabulü, 16 ve 17 Mayıs tarihli Bakanlar Komitesi gündeminde yer almıyor.

Bu durum, Priştine'nin eski kıtada insan haklarını geliştirmek için çalışan Avrupa Konseyi'ne üyeliğini muhtemelen geciktirecek.

Bu arada Kosova Başbakanı Albin Kurti, etnik Sırpların çoğunlukta olduğu bölgeler için yeni bir idari birim oluşturma sürecinin, Kosova'nın AK'nin 48. üyesi olabilmesi için “kabul edilemez bir ön koşul” olarak ortaya çıktığını söyledi.

Diplomatik kaynaklar, Kurti'nin bu ön koşulu reddetmesinin, Avrupa Konseyi'nden Kosova'nın adaylığıyla ilgili nihai kararı ertelemesini isteyen Fransa, Almanya ve İtalya'yı memnun etmediğini söylüyor.

Kurti, Kosova'nın üyelik için tüm kriterleri karşıladığını ve bu kriterlerin Avrupa Konseyi Siyasi İşler Komitesi ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin (PACE) geçen ayın başında yaptığı oylamayla onaylandığını belirtti.

AKPM'den gelen yeşil ışığın ardından artık Kosova'nın üyeliğine karar verme sırası Avrupa Konseyi'nin karar organı olan Bakanlar Komitesi'nde.

Kosova hükümetinin Anayasa Mahkemesi'nden yaklaşık 2 milyon nüfuslu küçük Balkan ülkesindeki Sırp Belediyeler Topluluğu'nun statüsünü gözden geçirmesini istemesi bekleniyordu.

Belgrad ile Priştine arasında 2013 yılında imzalanan Brüksel Anlaşması uyarınca, Fransa, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerin öne sürdüğü en önemli şart, ülkenin kuzeyinde yer alan Sırp nüfusun yoğunlukta olduğu bölgelerde bir idari organın oluşturulması. ülkeler . AB ülkeleri Kosova'nın AB üyeliğine doğru ilerlemesi için.

2015 yılında Kosova Anayasa Mahkemesi, Sırp Belediyeler Topluluğunun yürütme yetkilerine sahip olamayacağını ilan ederek, belediye idari düzeyi dışındaki herhangi bir özerkliğin anayasaya aykırı olduğunu ilan etti.

Kurti hükümeti, yetkileri sınırlı olmadığı takdirde Sırp Belediyeler Topluluğu'nun uzun vadede Sırbistan sınırı boyunca fiilen bağımsız bir Sırp bölgesi haline gelebileceğinden korkuyor.

Kurti defalarca böyle bir çözümün Kosova'da fiili bir Sırp cumhuriyeti yaratabileceğini söylese de, ayrılıkçı taleplerini giderek daha fazla dile getiren Bosna-Hersek'teki Sırplarla paralellikler kurdu.

Brüksel, Kurti hükümetinden Kosova Anayasa Mahkemesi'nden Sırp Belediyeler Topluluğu'nun anayasaya uygunluğu konusundaki önceki tutumunu gözden geçirmesini isteme prosedürünü başlatmasını istedi.

AB ve ABD, Batı Balkanlar'da, özellikle de Sırbistan ile Kosova arasında artan gerilimlerden giderek daha fazla endişe duyuyor.

NATO açısından, 1990'larda Baykan'da yaşanan savaşın ardından çatışmaların yeniden başlaması riski Ukrayna'daki savaşla daha da güçlendi.

Belgrad, Priştine'nin Avrupa Konseyi üyeliğini, eski Kosova eyaletinin tanınmaması politikasına engel olarak görüyor.

Brüksel, Sırbistan'dan Kosova'nın Avrupa Konseyi, BM ve Interpol gibi uluslararası örgütlere üyeliğini engellememesini talep etti. Belgrad, Sırbistan'ın 2023 yılında AB'ye katılımının ön şartı haline gelen ve katılım fasıllarından birini oluşturan Ohri Anlaşması'nı kabul ederek Brüksel'in talebini resmen kabul etti.

Şu ana kadar her iki taraf da AB'nin imzaladığı anlaşmaları tam olarak uygulamadı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir