İnsanlar yaşlılığın eskisinden daha geç başladığını düşünüyor | Araştırma

Yeni bir çalışma, insanların “yaşlılığın” ne zaman başladığına dair algılarının zaman içinde nasıl değiştiğini araştırdı.

REKLAM

Yeni bir araştırmaya göre hangi yaşın yaşlı kabul edildiğine dair algımız zamanla değişti.

Araştırmacılar, Almanya'daki orta yaşlı ve yaşlı yetişkinlerin yaşlılığın daha geç başladığına inandığını buldu.

Araştırmacıların sonuçları Psikoloji ve yaşlanma Dergide yayınlanan araştırma sonuçlarına göre son yıllarda yaşlılığın daha geç başladığına inanma eğilimi zayıfladı. Araştırmacılar bu eğilimin gelecekte devam etmeyebileceğini belirtiyor.

Algıdaki değişim nasıl ölçüldü?

Araştırmacılar, 1911 ile 1974 yılları arasında doğan kişileri içeren Alman Yaşlanma Araştırması'na katılan 14.056 katılımcının verilerini analiz etti.

Çalışmaya katılanlarla 25 yıl boyunca sekiz kez röportaj yapıldı ve “birini hangi yaşta yaşlı olarak tanımlarsınız?” sorusu soruldu. Sorunun cevabını vermeleri istendi.

1996 yılında değerlendirilen sorular hem eski hem de yeni anket katılımcılarına zaman içinde yeniden değerlendirilmek üzere sorulmuştur.

Berlin Humboldt Üniversitesi'nden araştırmanın yazarlarından Markus Wettstein'ın Euronews Health'e verdiği bilgiye göre, 1996 yılında kırk yaşındaki bir kişinin yaşlılık yaşını tanımladığı yaşı, bir kişinin tepkisiyle karşılaştırmak mümkün. 2008'de aynı yaştaydı.

Örneğin araştırmacılar, 1911 doğumlu katılımcıların 65 yaşına geldiklerinde yaşlılığın 71 yaşında başladığına inandıklarını, 1956 doğumlu katılımcıların ise yaşlılığın 74 yaşında başladığını söylediklerini buldu.

Kişinin yaşı bu konudaki algısını belirler.

Araştırmacılar, insanlar yaşlandıkça algılarının değiştiğini ve yaşlılığın daha geç başladığını buldu.

Wettstein, “Örneğin, 64 yaşındaki bir kişi için algılanan yaşlılık başlangıcı 74,7 yıl iken, 74 yaşındaki bir kişi için algılanan yaşlılık başlangıcı 76,8 yıldır” dedi.

Araştırmacı, “Yaşam beklentisi uzadı, bu da daha sonraki yaşlılık algısına katkıda bulunabilir” dedi. “Ayrıca, sağlığın bazı yönleri de zamanla iyileşti, dolayısıyla daha önce yaşlı olarak kabul edilen belirli bir yaştaki insanlar artık bu durumu kabul etmeyebilir. bugün yaşlı sayılırız.” değerlendirmesini yaptı.

Yaşlılık algısı kültüre göre değişebiliyor

Araştırmanın bir diğer ilginç sonucu ise kadın ve erkek arasındaki algı farklılığıyla ilgili. Sonuç olarak kadınlar yaşlılığın erkeklere göre ortalama iki yıl daha geç başladığını düşünüyor.

Ancak araştırmacılar, insanların yaşı nasıl algıladıklarına ilişkin kültürel farklılıklar nedeniyle, çalışmanın bulgularını değerlendirmede bazı sınırlamalar olduğuna dikkat çekiyor. Örneğin, çalışma bulgularının diğer ülkelere genellenmesi beklenmemektedir.

Ancak araştırmacılar “sosyodemografik, psikososyal ve sağlık faktörleri” dikkate alındığında bu eğilimin devam ettiğini belirtiyor.

Araştırmacılar ayrıca yaşlılık algısının neden daha geç başladığını ve bunun “hayatın ilerleyen dönemlerindeki sağlık ve refah” üzerindeki etkilerini anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğuna dikkat çekiyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir