Yargıtay’dan emsal boşanma kararı! ‘Barışma teklifi veya görüşmesi…’

İçtihat bülteninden edinilen bilgiye gore, tarafların birbirlerine karşılıklı olarak boşanma davası açması sonucunda ilk aşama mahkemesi “davalı -karşı davacı adamın eşi ve eviyle ilgilenmediği, eşine fizyolojik sertlik ve cinsel sertlik uyguladığı nedeni öne sürülerek boşanmaya sebep olan vakalarda adamın tam kusurlu bulunduğunu kabul ederek, adamın boşanma davasının reddine, kadının boşanma davasının kabulüyle tarafların boşanmalarına, hanım lehine maddi ve içsel tazminata, önlem ve yoksulluk nafakasına” karar verdi.

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ KARARI BOZDU

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, “davacı-karşı davalı kadının evde eş olarak üstüne düşen yükümlülükleri yerine getirmediği, adamın boşanma davası açmak da haklı olduğu, adamın boşanma davasının kabulü gerekirken, reddi yönünde yargı kurulmasının doğru görülmediği” nedeni öne sürülerek sonucu bozdu.

İlk aşama Mahkemesince “dosya Yargıtay’da temyiz aşamasında bulunmuş olduğu esnada adamın instagram konuşmaları ile hanımla barışma çabası içinde olduğu, eşine çaya davet etmiş olduğu, “hiçbir şey için geç değil” diyerek yine görüşmek istediğini beyan etmiş olduğu, davadan sonrasında göndermiş olduğu durağan(durgun) olan mesajların hanıma gönderilmesi, boşanma davasındaki vakaları hoşgörü ile karşılama sayılabilecek davranışlardan olup af durumunda olduğu” nedeni öne sürülerek direnme sonucu verdi.

DOSYA YARGITAY HUKUK GENEL KURULUNA GÖNDERİLDİ

Hukuk Genel Kurulunca “mahkemenin direnme olarak adlandırdığı temyize mevzu kararın usul hukuku anlamında gerçek bir direnme sonucu olmadığı; ilk kararda tartışılıp, değerlendirilmemiş yeni bir gerekçeye dayalı yeni yargı durumunda bulunduğunun kabulü gerektiği, hâl bu şekilde olunca, kurulan bu yeni hükmün temyizen incelenmesi görevi Hukuk Genel Kuruluna değil, hususi daireye aittir. Bundan dolayı yeni hükme yönelik temyiz itirazlarının incelenmesi için dosya hususi daireye gönderilmelidir” öne sürülen sebebi ile dosya yine Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’ne gönderildi.

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ: BARIŞMA TEKLİFİ VEYA GÖRÜŞMESİ AF NİTELİĞİNDE KABUL EDİLEMEZ

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, dosyayı yine ele alarak “Bozma sonrası değişik gerekçe ile kurulan hükme ilişkin meydana getirilen araştırma neticesinde; Mahkemece davalı-karşı davacı adamın boşanma davası, davacı-karşı davalı hanımdan meydana gelen kusurlu davranışların, adam tarafınca affedildiği nedeni öne sürülerek reddedilmiş ise de evlilik birliğinin devamı için barışma teklifi yada görüşmesi af durumunda kabul edilemez. Hal böyle olunca, davacı-karşı davalı kadının birlik görevlerini yerine getirmediği anlaşılmaktadır. O halde taraflar içinde ortak yaşamı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek özellikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davalı-karşı davacı adam de dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri beraber yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine gore, davalı-karşı davacı adamın boşanma davasının da kabulü (TMK m.166/2) ile boşanmaya karar verilecek yerde yetersiz gerekçe ile adamın davasının reddi doğru bulunmamış” nedeni öne sürülerek ilk aşama mahkemesinin kararını yine bozarak evlilik birliğinin devamı için meydana getirilen barışma teklifini yada görüşmesini af durumunda kabul etmedi. Böylelikle, boşanma davasındaki öteki eşin kusurlu davranışları da boşanma sebebi sayıldı.

“KARAR BOŞANMA HUKUKU AÇISINDAN YERİNDEDİR”

Sonucu değerlendiren İstanbul Barosu üyesi Avukat Fatih Karamercan şunları söylemiş oldu:

“Boşanma davası devam eden eşlerden birisi, bir çok vakit evlilik birliğinin devam etmesi için öteki eşiyle yine görüşmek istemektedir. Bu iradesini de yazılı ileti ve toplumsal medya yöntemiyle yansıtmaktadır. Burada mühim olan bu barışma teklifinin yada görüşmesinin öteki eş tarafınca pozitif karşılık bulması kısaca kabul edilmesidir. Bu barışma teklifinin yada görüşmesinin, öteki eş tarafınca pozitif karşılık bulmaması durumunda, öteki eşin boşanma dava dosyasında dayanılan kusurlu davranışları boşanma sebebi olmaya devam edecektir. Nitekim, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu da, ‘barışma girişimi kabul ile sonuçlanmadığından bir aftan söz edilemez’ şeklinde 03 Haziran 2020 ve 11 Kasım 2020 tarihinde kararlar vermiştir.”

İHA

tıklayınız” data-event-action=”click”>ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbullular dikkat! Kar için tarih verdi
Sözleşmelilere kadro düzenlemesi Meclis'e geliyorSözleşmelilere kadro düzenlemesi Meclis’e geliyor
Sosyal medyada gündem olan piyanist kurye konuştuToplumsal medyada gündem olan piyanist kurye konuştu

Yorumlar kapalı, ancak trackbacks Ve pingback'ler açık.