Modern kölelik: Zorla çalıştırılan ve evlendirilenlerin sayısı 50 milyona fırladı

David Molloy

BBC News

Parmaklıklar ardından bakan bir çocuk

Kaynak, Getty Images

Çağdaş kölelik Birleşmiş Milletler (BM) tarafınca hazırlanan yeni bir araştırmaya bakılırsa, silahlı çatışmalar, iklim değişikliği ve küresel salgın hastalıklar şeklinde faktörlerin etkisiyle son beş yılda büyük artış gösterdi.

BM’ye bağlı Internasyonal Emek verme Örgütü ILO’nun tahminine bakılırsa şu anda dünyada her 150 kişiden biri ya zorla çalıştırılıyor ya da zorla evlendirildi.

Teşkilat, bu sayının son beş yıl içinde 10 milyon artarak toplam 50 milyona ulaştığını söylüyor.

ILO kölelik mevzusunda pozitif ilerleme sağlanması bir yana, durumun daha da kötüleşmesini “şoke edici” diye vasıflandırıyor.

“Hiçbir şey insan haklarının bu temelden ihlalinin devam etmesini haklı kılamaz” diyen ILO genel başkanı Guy Ryder sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Ne yapılması icap ettiğini biliyoruz. Her insanın beraber harekete geçmesi gerekiyor. Sendikalar, işveren örgütleri, sivil cemiyet ve basit insanoğlu. Hepsine düşen dirimsel roller var.”

BM’nin emek harcama örgütü, çağıl köleliğin Batı dünyasının uzağındaki, yoksul ülkelerle sınırı olan olmadığını, zorla çalıştırılanların yarıdan fazlasının orta ve yüksek gelirli ülkeler grubunda yaşadığını vurgulamaya itina gösteriyor.

Zorla çalıştırma ve zorla evlendirme

Kınalanmış eller

Kaynak, Getty Images

Çağdaş kölelik terimi hem zorla çalıştırılan hem de zorla evlendirilenleri kapsıyor şundan dolayı her iki durumda da insanoğlu “tehdit, sertlik, kandırma, kötüye kullanma ve öteki boyun eğdirme şekilleri kullanılarak” istemedikleri fakat içinden çıkamadıkları durumlara hapsoluyorlar.

ILO raporunda, “Zorla çalıştırma tuzakları seneler sürebilirken, zorla evlendirme çoğunlukla yaşam boyu devam ediyor” ifadesi kullanılıyor.

Örgüt şu anda dünyada 27 milyon 600 bin insanoğlunun zorla çalıştırıldığını, bunların 3 milyon 300 bininin çocuk bulunduğunu söylüyor. Bu evlatların yarıdan fazlası ticari cinsel istismara zorlanıyor.

22 milyon şahıs ise zorlandıkları evliliklere mahkum olmuş bulunuyor. Bunların üçte ikisi hanım ve bir bir çok da 15 yaşın altındayken evliliğe zorlanıyor.

ILO son yıllarda yoksulluğun, dolayısıyla köleleşme riskini artıran bir takım krizin biraraya gelişiyle beraber durumun daha da kötüleştiğini bildiriyor.

Örneğin Covid-19 salgını insanların gelirlerinde kesinti ya da azalmaya ve borçlarında büyük artışlara yol açmış olduğu için, zorla çalıştırmaya uygun koşullar yaratmış olabilir.

Uluslararası Emek verme Örgütü pandeminin son yirmi yıl içinde ilk kez “aşırı küresel yoksulluk” düzeyinde artışa yol açtığını söylüyor.

Savaş ve silahlı çatışmalar da benzer bir halde yoksulluğu ve sıkıntıları artırıyor, evlatları zorla çalıştırılması ya da tabanca altına alınmasının koşullarını hazırlıyor.

Diğer yandın iklim değişikliği sebebiyle evlerini, köylerini terketmek zorunda kalanlar göçe zorlanıyor ve kölelik şebekelerine düşmeleri riski derhal artıyor.

ILO raporunda probleminin çözümü için internasyonal eşgüdümlü bir çabayla kaynak oluşturulması, ve gerçek bir çözüm iradesi gösteriylesi çağrısı yapılıyor ve “Vaadler ve iyi niyet açıklamaları kafi değil” deniyor.

Yoruma kapalı.